Produktioner: Svenskt stål

Bild från föreställningen Svenskt stål. Foto: Adam Blomberg, 2007

Vad formar en människa? Vad formar ett samhälle?

Svaren på de här frågorna har varierat mellan olika tider beroende på vilka politiska värderingar som rått. Under två – tre decennier har vi levt i en värld där ett nyliberalt tankegods varit härskande med tankar om att individen har allt i sina egna händer. Och att politiken ska gå ut på att inte lägga sej i vad individerna gör utan låta dessa sköta sej själva så att det är de starkaste och bäst lämpade som kommer att nå mest framgång.

Så, vad formar en människa? Under en lång rad år har svaret på dessa frågor varit generna. Det har varit bekvämt för den rådande politiken eftersom man då har kunnat kasta bort många av det gamla samhällets jämlikhetsambitioner. Man har helt enkelt bortsett från det sociala arvet, från klasskillnader, inkomstskillnader och istället letat efter gener. Missbruksgenen, kriminalitetsgenen, lyckogenen. Alla problem som människor upplever kommer från dem själva. Man är själv och ensam ansvarig för sitt mående, sin hälsa, sin kropp. Som utav en händelse verkar det vara rika människor som har bäst gener, som når mest framgång, som är lyckligast, som mår bäst, som knarkar och super minst, som begår minst brott.

Den förda politiken har skapat många vinnare men ännu fler förlorare. Det är vetenskapligt bevisat att psykisk ohälsa ökar i ojämlika samhällen. Den psykiska ohälsan ökar i hela den industrialiserade västvärlden. Ångest- och depressionstillstånd står för mellan 70 – 80% av besöken på en vanlig svensk vårdcentral. Man skulle hoppas att politikerna i detta läge började skapa ett mer jämlikt samhälle för att därigenom öka den psykiska hälsan. Det gör man inte. Istället har samhället genom sjukvården börjat ösa ut antidepressiva mediciner i stora mängder. Mellan 600 000 och 700 000 svenskar äter varje dag antidepressiv medicin. 400 000 – 500 000 svenskar äter varje dag läkemedel som påverkar deras lugn eller sömn. (I intervjun med Wolfgang Rutz kan man läsa mer om detta.)

Vårt mående påverkas av samhället. Vi formas av vårt mående. Vårt mående påverkar våra värderingar. Våra värderingar påverkar samhället. Allt hänger ihop vare sig vi vill det eller inte.

Läs mer: