Produktioner: Svenskt stål

Bild från föreställningen Svenskt stål. Foto: Adam Blomberg, 2007

Frågor efter pjäsen

Handlingen

 • Var pjäsen trovärdig?
 • Vad tycker du om pjäsens huvudpersoner?
 • Pjäsen utspelar sig i ett brukssamhälle i Sverige med en stor arbetsplats. Skulle den kunna utspela sig i en stor stad?
 • Vad tycker du om slutet? Hur hade händelseförloppet kunnat blivit ett annat?

Vad formar en människa?

 • Vilken roll spelar Rogers upplevelser på soc för hans syn på invandrare?
 • Vilken roll spelar Rogers arbetslöshet in på hans relation till sina föräldrar?
 • Hur mår Roger psykiskt? Hur mår Heikki?

Ansvar – för sig själv och andra

 • Vad gör en människa som känner sig hunsad och inte ser några möjligheter att kunna påverka sitt eget liv?
 • Varför får Roger inte arbete? Vems fel är det?
 • Vad är solidaritet? Vem vinner på solidaritet? Finns det någon som förlorar? 

Religion och ideologi

 • Vad finns det för skillnader och likheter mellan nazister, radikala islamister och deras åsikter?
 • Finns det skillnader mellan svenskar och invandrare när det gäller religion? Om ja, vilka?

Generationer

 • Förstår vuxna ungdomars situation?
 • Engagerar sig föräldrar tillräckligt mycket i sina barn idag?
 • Kan föräldrar lägga sig i för mycket?
 • Hur agerar mamman och pappan i pjäsen agerar när det gäller att diskutera Rogers politiska ställningstagande? Vad är bra? Vad är dåligt?
 • Roger är 20 år. Han vill flytta hem igen. Är det hans föräldrars ansvar att ta hand om honom? Hur långt sträcker sig det ansvaret?

Våld

 • Varför slåss män mer än kvinnor?
 • Hur har Heikkis våldsamhet påverkat övriga i familjen?

Nationalism och rasism

 • Sjunger man den svenska nationalsången på skolavslutningen i er skola?
 • I pjäsen säger Roger att svenskar inte får uttrycka sina nationella känslor men att invandrare får det. Är det så?
 • Är det viktigt att tillhöra en grupp?
 • Varför är de som kallar sig nationalister så ofta rasister?
 • Är det skillnad mellan att vara nationalist eller rasist? Var går gränsen?