Produktioner: Svenskt stål

Bild från föreställningen Svenskt stål. Foto: Adam Blomberg, 2007

Generationskonflikt

Den dominerande livsstilen idag handlar om konsumtion. Förr i tiden uppmanades vi av överheten att spara. Budskapet nu är att man inte bara kan köpa sig lycklig, utan att man bör, ska, köpa sig lycklig.

Vi får lära oss att vi kan konsumera allt. Att vi kan köpa oss fria. Att vi kan köpa oss bort från konflikter, från dåligt samvete, att vi kan köpa oss fria från allt. Det märks på föräldrar som väljer bort konflikter med sina barn och istället mutar dem med saker för att korrigera dem. På föräldrar som vill att barn ska ha det så bra som möjligt så att man tar bort alla svårigheter i deras liv och överbeskyddar dem. Det märks på alla krav om att dagis, fritids, skolan, polisen, soc. ska lära våra barn hur man uppträder mot varandra, hur man uppträder i trafiken, hur man ska leva sina liv. Det märks på föräldrar som är upptagna av sin egen karriär och erbjuder sina barn aktiviteter i överflöd för att deras egen bortavaro inte ska bli lika uppenbar.

En stor del av oss väljer att kliva av föräldraskapet eftersom vi tycker det är jobbigt med konflikter med våra egna barn. Vi vill må bra. Vi vill ha det bra. Vi vill kunna mysa med våra ungar utan att det kostar oss något. Genom vår ovilja eller oförmåga till konflikt, genom vår inlärda kunskap om att vi kan köpa oss fria från allt som smärtar bygger vi upp en stor känslomässig skuld till nästa generation som kommer att vara betydligt sämre förberedd på livet än vad vi själva var. En annan skuld är den ekonomiska som faktiskt hänger ihop med den känslomässiga. Hittills har framgångssagan om det moderna Sverige alltid inneburit att den kommande generationen har fått det bättre än sina föräldrar. Så är det inte längre. Vi lever just nu på toppen av konsumtionen. Från och med nu kommer det att gå neråt vad gäller rikedom och standard. Till detta ska läggas klimatförändringar som i sin tur kommer att skapa folkomflyttningar och stora mänskliga lidanden.

Hur kommer vi att kunna hantera detta? Hur kommer samhället att hantera detta? Hur kommer vi att kunna påverka de spänningar som ökande klyftor skapar i ett samhälle?