Produktioner: Svenskt stål

Bild från föreställningen Svenskt stål. Foto: Adam Blomberg, 2007

Handlingen

Roger, 20 år, kommer hem till sin far Heikki en fredagskväll. Han ska hämta en soffa. Men det är inte bara soffan han vill ha. Han vill också komma i dialog med sin far som han känner sig sviken av. Han vill berätta hur sviken han känner sig.

Pappan känner sig också sviken – av sonen som inte besökt honom på länge. Det vill han berätta. Han vill att deras kontakt ska vara bra, men på sina egna villkor. Roger godtar inte det.

I sin oförmåga att nå varandra bryter frustrationen igenom och situationen urartar till våld.

De båda lugnar ner sig när Rogers mamma och Heikkis före detta fru kommer för att låna pengar av Heikki. Snart är emellertid även hon indragen i kampen mellan fadern och sonen. Gamla mönster och roller upprepas och när mamman lämnar lägenheten är hon lika solkig som Heikki och Roger. 


Svenskt Stål är en pjäs där det är svårt att egentligen tycka om någon av karaktärerna. Den visar upp människor med alla våra brister och förtjänster. Pjäsen ställer en rad frågor. Den viktigaste handlar om vad som formar en människa? Varför blir vi dom vi är? Varför tycker vi som vi tycker, gör som vi gör? Vilken roll spelar föräldrar, kompisar, skola, det omkringliggande samhället?

Fotsätt till frågor efter pjäsen »