Produktioner: Svenskt stål

Bild från föreställningen Svenskt stål. Foto: Adam Blomberg, 2007

Nationalismen som tillhörighet

Så lever vi våra liv i den globaliserade markandsekonomin och den dominerande individualismens tid. Många känner att systemet är felaktigt och orättvist men var finns utvägen? Vad finns det att tro på? Var finns hoppet om förändring när ideologierna och religionen inte ger alternativ? Någonstans inom oss finns längtan och behovet efter att tillhöra något större, att tillsammans med andra vara på väg någonstans. Man är kanske inte medveten om det, har ingen uttalad vilja eller drivkraft att söka större sammanhang men ändå ligger det något djupt inne och pockar.

För många blir nationalismen ett alternativ. Nationalism fungerar som ett mellanting mellan ideologi och religion. När allt annat är borta finns alltid nationen, språket, rasen, den egna jorden kvar som en sista känslomässig utpost att tro och hoppas på. Att slåss för. Att älska. Och motståndarna kan man hata, tillsammans med andra.

En av de mest grundläggande faktorerna för att människor ska må bra är att man har en känsla av sammanhang i sitt liv. Att man tillsammans med andra är på väg någonstans, har ett mål att sträva efter.

I vår längtan efter att tro på något och att få ett sammanhang duger vad som helst. Allra bäst går det om det finns en extern fiende att enas emot. Man älskar det egna kollektivet och hatar det andra. Kanske är det i en drivkraft efter sammanhang man kan se hur supportervåld blir allt vanligare i samhället, hur antalet ”firmor” växer. Förr i tiden pratades det mycket i Europa om ”stamkrig” när det gällde våldsamma motsättningar mellan olika folkgrupper i Afrika. Kanske ska man se supportervåldet som vår tids och vår kontinents stamkrig?

En undersökning som Aftonbladet gjort visar på en stor andel bidragstagare, förtidspensionerade personer i Sverigedemokraternas led. Andra genomgångar visar en hög andel kriminellt belastade personer. Det är inte särskilt överraskande. Istället visar det att partiet är ett parti där hunsade och pressade, i huvudsak män, för tillfället har en plats.

Undersökningen säger inte särskilt mycket överraskande om Sverigedemokraterna. Däremot berättar den mycket om grogrunden för deras framgångar.

Läs mer: