En natt i juli - 1995

Jan Fridegård räknas tillsammans med Ivar-Lo Johansson och Moa Martinsson till den s.k "statarskolan" inom svensk litteratur. Men till skillnad från de båda andra försökte han aldrig ge någon samlad bild av statarna och deras liv. Istället utgick han från sig själv och sitt personliga förhållande till samhället när han skrev sina böcker. Han kände sig inte delaktig, tyckte sig vara personligt utsatt för illvilja hos överheten och i beskrivningen av sitt eget utanförskap hamnade samhällsskildringen och kritiken med som en naturlig bakgrundsfond.

Under andra hälften av sin levnad dämpades hans ilska och hat. Han blev intresserad av andevärlden och många av hans senare böcker kom att handla om livet efter detta.

"En natt i juli" kom ut 1933 och är Fridegårds debutroman. På många sätt är den typisk för hans författarskap då det gäller stil, miljö och karaktärsgestaltning.

Hans föräldrar och hans konflikter med överheten finns där liksom porträttet av honom själv som Johan From.

"En natt i juli" ligger till grund för filmen "När ängarna blommar". Såvitt vi vet, är vi de första att sätta upp den på en teaterscen.


    

    


Foto: Christer Blum

På scen
Johan som liten - Johnny Karlsson
Ester som liten - Emelie Neijnes
Johan som vuxen - Erik Bryntse
Ester som vuxen - Tanja Loponen
Anna, Johans mor - Kati Ahlstedt
From, Johans far - Jörgen Hallberg
Oxgubben, Esters far - Arne Nordh
Emma, Esters mor - Tuula Andersson
Patron på Trastorp, länsman, skräddare - Sören Björkman
Patron på Lumptuna - Göran Mehler
Handlare, mjölkerska - Eva Karlsson
Skolflicka, Johans syster - Therése Nylin
Skolflicka, mjölkerska - Linda Olsson
Herrgårdsfröken - Leea Pohjalainen
Bredlund, strejkbrytare - Magnus Thörn
Skollärare, Gustav, Strejkbrytare - Arne Iderfors
Strejkbrytare,Emil, Esters bror - Pierre Fröberg
Strejkbrytare - Olav Holten
Mjölkerska - Annika Törngren

Produktion
Manus och Regi - Kalle Rydberg
Scenografisk lösning - Kalle Rydberg
Ljussättning - Dina Östergren
Scenografibygge - Olle Andersson, Per Sternbeck
Kostym - Tisa Svajger, Lotta Hansson
Smink och Mask - Tisa Svajger, Lotta Hansson
Musik - Michael Vinsa
Producent - Per Sternbeck
PR-ansvarig - Thomas Hultgren
Grafisk formgivning av affisch och program,
foto - Christer Blum
Tryck - Haninge Föreningstryck

Tack till
Fållbrunna Gård - Kristina och Åke Eriksson, Citarent, Fredrika Bremers Gymnasium, Vaktmästarna vid Rudan, Guldrutans Kafferosteri AB - Söderhamn, Levande Zon, Sigge Stjernfelt

 
   Uppdaterad 2005-01-06 email: info@ormteatern.se      Tel: 08-741 25 67