TEATERFESTIVAL 2020, 9-10 MAJ

På grund av rådande osäkerhet kring Corona, vet vi inte ännu om vårens festival blir av. Vi kommer kanske behöva skjuta upp den.
Vi sätter förstås hälsan först och kommer att hålla elever och anhöriga uppdaterade kring hur det blir. 

Har ni frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss på kulturskola@ormteatern.se