TEATERFESTIVAL 2021

 

På grund av rådande osäkerhet kring Corona vet vi ännu inte hur vårterminens festival kommer att se ut. Vi avvaktar läget och
återkommer  under våren om hur vi gör.

 

 

Har ni frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss på kulturskola@ormteatern.se