TEATERFESTIVAL 2020

På grund av rådande osäkerhet kring Corona vet vi ännu inte hur höstterminens festival kommer att se ut. Vi avvaktar läget och
återkommer till våra deltagare under hösten om hur vi gör.

Har ni frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss på kulturskola@ormteatern.se