HEJ!

Lägerverksamheten för sommaren 2020 är ännu i planeringsstadiet. Vi kan ge besked om läger andra veckan i juni. Detta pga handläggningstid för bidrag. Vid frågor, vänligen kontakta oss på kulturskola@ormteatern.se