Är du mellan 6 och 18 år och vill spela teater? Vi har platser kvar i flera av höstens teatergrupper. Mer information och anmälan finns här!