Här är en vision om hur det kommer att se ut när det är klart!

Bilder: Christer Blum
Bilderna är skapade i 3D Stuido Max