Teaterladan

Ombyggnad av Teaterladan 2003

Nu har vi startat ombyggnaden av teaterladan. Den del av ladan där vi brukar spela sommarteater ska ska isoleras så att den kan användas året runt. En permanent läktare ska också byggas med plats för 60-70 personer. När detta är klart kommer vi att bygga toaletter, kök, garderob mm. i den del av ladan som idag används som teater- och repetitionslokal under vintertid.

Datumindex: (Klicka på ett datum för att hoppa direkt dit) 1/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 14/4

Under september och oktober arbetar vi med isolering av taket. Här finns bilder från detta arbete.

1-2 februari

Under helgen rev vi den gamla läktaren.

Nu är den gamla läktaren borta.

Allt som återstår av läktaren är en hög virke.

24 februari

Under sportlovsveckan började vi med att isolera och lägga ett nytt golv.

För att få plats med isoleringen måste vi höja upp entrédörrarna.

Virke, golvspånskivor m.m. har levererats, nu ska allt "bara" bäras in i ladan.

Nu är allt byggmaterial inburet i ladan.

Första byggdagen är till ända och skymningen faller över Rudan.

25 februari

På det gamla golvet spikar vi lister, ovanpå dessa ska asfaboard läggas.

26 februari

Isolering till golvet har levererats och burits in i ladan. Tre svettiga men glada "ormar" poserar stolt framför all isolering (Ewa, Per och Arne)

Nu är asfaboarden fastspikad på listerna och allt är klart för läggning av isoleringen.

Peter och Arne monterar de första skivorna isolering.

"Vita Havet", all isolering är på plats.

27 februari

Idag ska vi börja med läggningen av golvspånskivorna.

De första skivorna är på plats.

28 februari

Allt har gått enligt plan. Vid lunchtid på fredagen var golvet klart.

Ungefär så här kommer den nya läktaren att se ut när den är klar.

14 - 18 april

Ett första lager med isolering är uppsatt på väggarna.

De nya innerväggarna har börjat reglas upp.

(Foto: NilsOla Linnermark)

Isoleringen är på plats mellan reglarna. (Foto: NilsOla Linnermark)

Det mödosamma arbetet med att spika panel på väggarna har börjat. Många meter blir det...

Foto: Christer Blum