Barn- och ungdomsgrupper i drama och teater

Ormteatern är en del av Kulturskolan – här hittar du allt om våra barn- och ungdomsgrupper.


På Kulturföreningen Ormen har vi en stor verksamhet med drama- och teatergrupper för barn och ungdomar. Denna verksamhet har växt fram under lång tid, och har alltid letts av kompetenta ledare med dramapedagogisk utbildning. Grupperna har sedan starten varit mycket populära och även om vi försöker ge alla barn plats så snart som möjligt, är det idag kö till flera av grupperna.

Vi tar in nya deltagare i mån av plats och utifrån det datum anmälan gjordes, men främst i början av terminen. Grupperna träffas en gång i veckan för sammanlagt tolv övningstillfällen under vår- respektive höstterminen. Utöver det avslutar grupperna med att visa upp vad de har gjort under terminen  och till våren är alla grupper med i en teaterfestival som brukar sträcka sig över en helg, oftast två dagar lördag och söndag.

Hösten 2023 

Kalendarium

 Schemat inför hösten är ändrat. Se ändringar här nedan.

Måndag
16.00-17.00 Ändras inte, samma som vt-23

17.05.18.05 Flyttas i höst till tisdag 16.30-17.30

18.30-19.30 Flyttas i höst till måndag 18.20-19.20 (dvs börjar tio minuter tidigare samma dag)

Tisdag
15.30-16.30 Ändras inte, samma som vt-23

16:30-17:15 DL Flyttas i höst till måndag 17.05-17.50

17.30-18.15 DL Flyttas i höst till tisdag 17.40-18.25 (dvs börjar tio minuter senare samma dag)

Onsdag
Alla grupper oförändrade, samma som vt-23

Torsdag

16.30-17.10 DL Flyttas till torsdag 17.45-18.30
17.15-18.00 Flyttas till torsdag 18.45-19.30
18.10-19.10 Flyttas till torsdag 16.30-17.30

 

Terminsstart vecka 36 och kurserna avslutar vecka 48

Höstlov vecka 44  – 30 oktober – 3 november

Röda dagar 4 november Alla helgons dag

 

Nytt för hösten 2023

 

Gällande tisdags och torsdags grupperna (som Nordea har) så kommer dessa grupper få tillgång till nya lokaler i Vegas nya fina aktivitetshus. Detta är en temporär lösning under hösten på grund av annan verksamhet på Ormteatern. Vi hoppas även att detta är början på ett nytt samarbete med Vegas skola och aktivitetshus.

 

Hur hittar vi  Vegas aktivitetshus?

Vega skola & aktivitetshus ligger precis bredvid pendeltågsstationen i Vega.

Adress: Vega allé 61

 

Nya schemat 2023 

Måndag Ormteatern Ledare Clara Ivemyr Strömberg 

16.00-17.00 T2 12-15 år 

17.05-17.50. DL 7-9 år 

18.20-19.20 T1 9-10 år 

Tisdag Vegas Aktivitetshus Ledare Norea Weitz 

15.30- 16.30 Ti 10-13 år 

16:30-17:30 T1 10-12 år

17.40-18.25 DL 7-9 år 

Onsdag Ormteatern Ledare Maria Karlsson 

16.00- 17.00 T1 9-11 år 

17:15-18:15 T2 11-15 år 

18.30- 20.00 T3 15-20 år 

TorsdagVegas Aktivitetshus Ledare Norea Weitz 

16:30-17:30 T110-12 år 

17.45-18.30 DL 6-9 år 

18.45-19.30 T110-12 år Ny grupp

 

Kontaktuppgifter till Ledarna

Norea Weitz norea.weitz@ormteatern.se

Maria Karlsson maria.karlsson@ormteatern.se

Clara Ivemyr Strömberg clara.ivemyr.stromberg@ormteatern.se

Oavsett om du vill eller inte vill ha kvar er plats,  är vi tacksamma för att ni mailar oss så fort som möjligt, så vi kan bekräfta platsen eller erbjuda platsen till nästa person i kön. Maila oss på kulturskola@ormteatern.se

Vill du kontakta oss med frågor om innehåll, fakturor eller något annat? Lättast är att maila oss på kulturskola@ormteatern.se 

Vill du börja på Ormteatern? Anmäl dig  HÄR

————————————————————————————- 


Här nedan presenteras de kurser vi erbjuder. Längre ned står information om kursavgifter.

Funkisteater

Målgrupp: 10-13 år, för barn och ungdomar med funktionsvariationer och särskilda behov.


För dig som trivs bättre att gå i en mindre grupp där vi har större möjlighet att anpassa efter dina egna önskemål och förutsättningar. Tillsammans tränar vi på bland annat gestaltning, improvisation och fantasi genom teater, drama, lek och rörelse. Du får en lärare som har erfarenhet och kunskap av specialanpassad pedagogik.

 Anmäl dig till vårterminen då vi startar upp en ny grupp!

 

För att anmäla eller ställa ditt barn i kö – fyll i formuläret för intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom kort.

Dramalek

Målgrupp: 5-8 år, passar nybörjare och den som gått en eller ett par terminer.

Här utgår vi från den leken, men tillsammans och i organiserad form. Vi övar fantasi, spontanitet och koncentration. Vi gör enklare teaterövningar och gestaltar tillsammans: allt från miljöer, känslor, djur och olika människor.Kursen avslutas med en redovisning av det som gjorts under kursen, kanske i form av en saga eller berättelse som gestaltas.

Tider: 
Måndag   kl. 17.05-17.50 (5-7 år) 
Tisdag kl. 17.40-18.25 (6-8 år)
Torsdag kl 17.45-18.30 (5-7 år)

Teater 1 

Målgrupp: 8-14 år, för dig som är under 10 år och spelat teater innan, och dig 10-14 år som inte spelat teater innan, eller spelat en till två terminer.

Vi utgår från lusten att leka tillsammans. Leken leder vidare till övningar i spontanitet, koncentration, att ge och ta emot impulser och följa varandra. Vi gör teaterövningar och enklare improvisationer.Kursen avslutas med en redovisning i form av en gestaltning av något som vi jobbat med på kursen.

 

Tider: 
Måndag kl. 16.00-17.00 (11-14 år)  
Måndag  kl. 18.20-19.20 (8-10 år)
Tisdag kl. 15.30-16.30 (10-12 år)
Tisdag  kl. 16.30-17.30 (10-12 år)
Torsdag kl. 16.30-17.30 (10-12 år)  

Onsdag kl. 16.00-17.00 (8-11 år) 
Tisdag kl. 15.30-16.30 (10-12 år)

 

Teater 2

 Målgrupp: 10-14 år, för dig som har spelat teater minst två terminer och för dig 15-18 år som vill börja spela teater eller spelat i under två år.

Här jobbar vi vidare med teaterövningar, gestaltnings- och rollarbete. Genom impovisationer övar vi vår spontanitet, fantasi och samarbetsförmåga.En stor del av kursen ägnas åt arbetet med en pjäs/berättelse/scener som visas i slutet av kursen.

Tider:
Onsdag kl. 17.15-18.15 (12-15 år) 

 

Teater 3

 Målgrupp:13 -20 år, för dig som spelat teater i minst två år.

Vi fördjupar oss i improvisationer, gestaltningsarbete och teaterövningar. Vi undersöker hur text och roll hänger ihop och övar på att gestalta längre skeenden tillsammans.Kursen avslutas med ett uppspel av text eller improvisation.

 

Tid: 

Onsdag kl. 18.30-20.00 (13-20 år)

 

Teater 4

Målgrupp: 13-18 år. 

I teater 4 arbetar vi mot produktion. Vi arbetar med karaktärsanalys, med kroppsspråk och mimik och såväl självständigt som i ensemble för att utvecklas inom skådespeleri. 

Vi ser minst en föreställning eller gör ett studiebesök per termin.

Tid: I nuläget har vi ingen teater 4-grupp.
 

————————————————————————————-

Kostnad:

Funkisteater: 500 kr/termin (exkl medlemsavgift på 50 kr/år)

Dramalek: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Teater 1: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift 50 kr/år)

Teater 2: 900 kr/termin (exkl. medlemsavgift 50 kr/år)

Teater 3: 900 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Teater 4: 1000 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Anmälan:

Vill du anmäla ditt barn till våra grupper, eller önskar mer information, dra dig inte för att kontakta oss!

Vanliga frågor kan du även få besvarade här!