Barn- och ungdomsgrupper i drama och teater

Ormteatern är en del av Kulturskolan – här hittar du allt om våra barn- och ungdomsgrupper.


På Kulturföreningen Ormen har vi en stor verksamhet med drama- och teatergrupper för barn och ungdomar. Denna verksamhet har växt fram under lång tid, och har alltid letts av kompetenta ledare med dramapedagogisk utbildning. Grupperna har sedan starten varit mycket populära och även om vi försöker ge alla barn plats så snart som möjligt, är det idag kö till flera av grupperna.

Vi tar in nya deltagare i mån av plats och utifrån det datum anmälan gjordes, men främst i början av terminen. Grupperna träffas en gång i veckan för sammanlagt tolv övningstillfällen under vår- respektive höstterminen. Utöver det avslutar grupperna med att visa upp vad de har gjort under terminen  och till våren är alla grupper med i en teaterfestival som brukar sträcka sig över en helg, oftast två dagar lördag och söndag.

Våren 2024

Ormteatern har för närvarande 12 teatergrupper i åldrarna 5-17 år.  Ormteatern har 6 grupper på måndagar och onsdagar. På Vega kulturhus har vi ytterligare 6 grupper denna termin på tisdagar och torsdagar.

 

Anmäl dig här!

Hur hittar vi  till Ormteatern och Vegas aktivitetshus?

Hitta till ormteatern https://www.ormteatern.se/teaterladan/hitta-till-ormteatern/

PENDELTÅG:
Ta pendeltåget mot Västerhaninge eller Nynäshamn och kliv av vid Handens station. Gå plattformen söderut (i tågets färdriktning om du kommer ifrån Stockholm) gå upp för trapporna (det finns hiss också). Sedan tar du direkt till höger i gångbron. Du ser Teaterladan från gångbron.

Vega skola & aktivitetshus ligger precis bredvid pendeltågsstationen i Vega.

Adress: Vega allé 61

 

Vårens drama & teatergrupper 2024

Måndag

Ormteatern: Ledare Lova Lundin

16.00-17.00 T2 12-17 år 

17.05-17.50. DL 5-8 år 

18.20-19.20 T1 9-11 år 

Tisdag

Vegas Aktivitetshus:  Ledare Norea Weitz 

15.30- 16.30 Ti 10-14 år 

16:30-17:30 T1 10-13 år

17.40-18.25 DL 7-9 år 

Onsdag

Ormteatern Ledare:  Maria Karlsson 

15.00-15.45 DL 5-6 år

16.00- 17.00 T1 9-11 år 

17:15-18:15 T2 11-15 år 

 

Torsdag

Vegas Aktivitetshus: Ledare Norea Weitz 

16:30-17:30 T110-13 år 

17.45-18.30 DL 6-9 år 

18.45-19.30 T110-13 år

 

Kontaktuppgifter till Ledarna

Norea Weitz norea.weitz@ormteatern.se

Maria Karlsson maria.karlsson@ormteatern.se

Lova Lundin lova.lundin@ormteatern.se

Vill du kontakta oss med frågor om innehåll, fakturor eller något annat? Lättast är att maila oss på kulturskola@ormteatern.se 

————————————————————————————-


Här nedan presenteras de kurser vi erbjuder. Längre ned står information om kursavgifter.

Funkisteater

Målgrupp: 10-13 år, för barn och ungdomar med funktionsvariationer och särskilda behov.


För dig som trivs bättre att gå i en mindre grupp där vi har större möjlighet att anpassa efter dina egna önskemål och förutsättningar. Tillsammans tränar vi på bland annat gestaltning, improvisation och fantasi genom teater, drama, lek och rörelse. Du får en lärare som har erfarenhet och kunskap av specialanpassad pedagogik.

Anmäl dig till vårterminen då vi startar upp en ny grupp!

 

För att anmäla eller ställa ditt barn i kö – fyll i formuläret för intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom kort.

Dramalek

Målgrupp: 5-8 år, passar nybörjare och den som gått en eller ett par terminer.

Här utgår vi från den leken, men tillsammans och i organiserad form. Vi övar fantasi, spontanitet och koncentration. Vi gör enklare teaterövningar och gestaltar tillsammans: allt från miljöer, känslor, djur och olika människor.Kursen avslutas med en redovisning av det som gjorts under kursen, kanske i form av en saga eller berättelse som gestaltas.

Tider:
Måndag   kl. 17.05-17.50 (5-7 år) 
Tisdag kl. 17.40-18.25 (6-8 år)

Onsdag kl 15.00-15.45 ( 5-6 år)
Torsdag kl 17.45-18.30 (5-7 år)

Teater 1 

Målgrupp: 8-14 år, för dig som är under 10 år och spelat teater innan, och dig 10-14 år som inte spelat teater innan, eller spelat en till två terminer.

Vi utgår från lusten att leka tillsammans. Leken leder vidare till övningar i spontanitet, koncentration, att ge och ta emot impulser och följa varandra. Vi gör teaterövningar och enklare improvisationer.Kursen avslutas med en redovisning i form av en gestaltning av något som vi jobbat med på kursen.

 Tider: 

Måndag  kl. 18.20-19.20 (9-11 år)
Tisdag kl. 15.30-16.30 (10-14 år)
Tisdag  kl. 16.30-17.30 (11-13 år)

Tisdag  kl. 17.40-18.25 (11-13 år)

Onsdag kl. 16.00-17.00 (9-11 år)

Tisdag kl. 15.30-16.30 (10-12 år)

Torsdag kl. 16.30-17.30 (10-13 år)  

Torsdag kl. 16.30-17.30 (10-13 år)  

 

Teater 2

Målgrupp: 10-14 år, för dig som har spelat teater minst två terminer och för dig 15-18 år som vill börja spela teater eller spelat i under två år.

Här jobbar vi vidare med teaterövningar, gestaltnings- och rollarbete. Genom impovisationer övar vi vår spontanitet, fantasi och samarbetsförmåga.En stor del av kursen ägnas åt arbetet med en pjäs/berättelse/scener som visas i slutet av kursen.

Tider:

Måndag  kl. 16.00-17.00  (12-17 år)

Onsdag kl. 17.15-18.15 (12-16 år)

 

Teater 3

Målgrupp:12-20 år, för dig som spelat teater i minst två år.

Vi fördjupar oss i improvisationer, gestaltningsarbete och teaterövningar. Vi undersöker hur text och roll hänger ihop och övar på att gestalta längre skeenden tillsammans.Kursen avslutas med ett uppspel av text eller improvisation.

 

Teater 4

Målgrupp: 13-18 år. 

I teater 4 arbetar vi mot produktion. Vi arbetar med karaktärsanalys, med kroppsspråk och mimik och såväl självständigt som i ensemble för att utvecklas inom skådespeleri. 

Vi ser minst en föreställning eller gör ett studiebesök per termin.

————————————————————————————-

Kostnad:

Funkisteater: 500 kr/termin (exkl medlemsavgift på 50 kr/år)

Dramalek: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Teater 1: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift 50 kr/år)

Teater 2: 900 kr/termin (exkl. medlemsavgift 50 kr/år)

Teater 3: 900 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Teater 4: 1000 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Anmälan:

Vill du anmäla ditt barn till våra grupper, eller önskar mer information, dra dig inte för att kontakta oss!

Vanliga frågor kan du även få besvarade här!