Barn- och ungdomsgrupper i drama och teater

Ormteatern är en del av Kulturskolan – här hittar du allt om våra barn- och ungdomsgrupper.

På Kulturföreningen Ormen har vi en stor verksamhet med drama- och teatergrupper för barn och ungdomar. Denna verksamhet har växt fram under lång tid, och har alltid letts av kompetenta ledare med dramapedagogisk utbildning. Grupperna har sedan starten varit mycket populära och även om vi försöker ge alla barn plats så snart som möjligt, är det idag kö till flera av grupperna.

Vi tar in nya deltagare i mån av plats och utifrån det datum anmälan gjordes, men främst i början av terminen. Grupperna träffas en gång i veckan för sammanlagt tolv övningstillfällen under vår- respektive höstterminen. Utöver det avslutar grupperna med att visa upp vad de har gjort under terminen i en teaterfestival som brukar sträcka sig över en helg, oftast två dagar lördag och söndag.

————————————————————————————-

Information gällande Covid-19

Vi vill be våra besökare om tre saker:

– Tvätta händerna i minst 30 sekunder med tvål när ni kommer och innan ni går.

– Har ni förkylningssymptom (snuva, muskelvärk, feber, hosta), stanna hemma. Stanna hemma ytterligare två dagar efter att symptomen har försvunnit. 

– En familj åt gången får gå in och lämna sitt barn. I övrigt ber vi föräldrar och syskon att stanna utanför lokalen.

Mer information ges på Folkhälsomyndigheten

————————————————————————————-

Höstterminen 2021 / Vårterminen 2022

Vårterminen startar igen vecka 4. Ni som redan går hos oss har fått en kallelse.
Observera att vårens schema ser lite annorlunda ut. En del grupper har slagits ihop och en del gruppers tider har flyttats.  Ändrade tider är rödmarkerade här nedan. 

Vårens teaterfestival går av stapeln  7-8 maj.

 Vill du kontakta oss med frågor om innehåll, fakturor eller något annat? Lättast är att maila oss på kulturskola@ormteatern.se 

 

Vill du börja på Ormteatern? Anmäl dig  HÄR

————————————————————————————- 


Här nedan presenteras de kurser vi erbjuder. Längre ned står information om kursavgifter.

 

Dramalek

 

Målgrupp: 5-8 år, passar nybörjare och den som gått en eller ett par terminer.

Här utgår vi från den leken, men tillsammans och i organiserad form. Vi övar fantasi, spontanitet och koncentration. Vi gör enklare teaterövningar och gestaltar tillsammans: allt från miljöer, känslor, djur och olika människor.Kursen avslutas med en redovisning av det som gjorts under kursen, kanske i form av en saga eller berättelse som gestaltas.

 

Tider: 
Lördag kl 10.00-10.45 (5-7 år) NY TID. FULL
Lördag kl 11.00-11.45 (5-7 år) NY TID
Lördag kl. 11.00-11.45 (6-8 år) NY TID. FULL
 

Teater 1 

 

Målgrupp: 8-14 år, för dig som är under 10 år och spelat teater innan, och dig 10-14 år som inte spelat teater innan, eller spelat en till två terminer.

Vi utgår från lusten att leka tillsammans. Leken leder vidare till övningar i spontanitet, koncentration, att ge och ta emot impulser och följa varandra. Vi gör teaterövningar och enklare improvisationer.Kursen avslutas med en redovisning i form av en gestaltning av något som vi jobbat med på kursen.

 

Tider: 
Måndag kl. 16.30-17.30 (10-12 år)  NY TID
Måndag kl. 17.15-18.15 (8-10 år) NY TID
Måndag kl. 19.00-20.00 NY GRUPP

Onsdag kl 16.00-17.00 (7-9 år) NY TID
Lördag kl. 13.15-14.15 (10-12 år) NY GRUPP

 

Teater 2

 

Målgrupp: 10-14 år, för dig som har spelat teater minst två terminer och för dig 15-18 år som vill börja spela teater eller spelat i under två år.

Här jobbar vi vidare med teaterövningar, gestaltnings- och rollarbete. Genom impovisationer övar vi vår spontanitet, fantasi och samarbetsförmåga.En stor del av kursen ägnas åt arbetet med en pjäs/berättelse/scener som visas i slutet av kursen.

Tider:
Onsdag 17.15-18.15 (10-12 år)

 

Teater 3

 

Målgrupp:13 -20 år, för dig som spelat teater i minst två år.

Vi fördjupar oss i improvisationer, gestaltningsarbete och teaterövningar. Vi undersöker hur text och roll hänger ihop och övar på att gestalta längre skeenden tillsammans.Kursen avslutas med ett uppspel av text eller improvisation.

 

Tid: 

Onsdag 18.30-20.00 (13-20 år)

 

Teater 4

Målgrupp: 13-18 år. 

I teater 4 arbetar vi mot produktion. Vi arbetar med karaktärsanalys, med kroppsspråk och mimik och såväl självständigt som i ensemble för att utvecklas inom skådespeleri. 

Vi ser minst en föreställning eller gör ett studiebesök per termin.

Tid: I nuläget har vi ingen teater 4-grupp.
 

————————————————————————————-

Kostnad:

Dramalek: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Teater 1: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift 50 kr/år)

Teater 2: 900 kr/termin (exkl. medlemsavgift 50 kr/år)

Teater 3: 900 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Teater 4: 1000 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

 

Vill du anmäla ditt barn till våra grupper, eller önskar mer information, dra dig inte för att kontakta oss!

Vanliga frågor kan du även få besvarade här!