Barn- och ungdomsgrupper i drama och teater

Ormteatern är en del av Kulturskolan – här hittar du allt om våra barn- och ungdomsgrupper.

På Kulturföreningen Ormen har vi en stor verksamhet med drama/teatergrupper för barn och ungdomar. Denna verksamhet har växt fram under lång tid, och har alltid letts av kompetenta ledare med dramapedagogisk utbildning. Grupperna har sedan starten varit mycket populära, och även om vi försöker ge alla barn plats så snart som möjligt är det idag kö till flera av grupperna.Grupperna har elva övningstillfällen under vår- respektive höstterminen. Utöver det så avslutar grupperna med att visa upp vad de har gjort under terminen i en teaterfestival som brukar sträcka sig över en helg, oftast två dagar lördag och söndag.

Kurser våren 2018

Dramalek

ålder: 6 -7 år  Vi träffas 1 gång/vecka

Här utgår vi från den leken, men tillsammans och i organiserad form. Vi övar fantasi, spontanitet och koncentration. Vi gör enklare teaterövningar och gestaltar tillsammans: allt från miljöer, känslor, djur och olika människor.Kursen avslutas med en redovisning av det som gjorts under kursen, kanske i form av en saga eller berättelse som gestaltas.

Tider: En grupp Onsdag kl. 17.00-18.00

Teater 1

ålder: 8-10 år Vi träffas 1 gång/ vecka.

Vi utgår från lusten att leka tillsammans. Leken leder vidare till övningar i spontanitet, koncentration, att ge och ta emot impulser och följa varandra. Vi gör teaterövningar och enklare improvisationer.Kursen avslutas med en redovisning i form av en gestaltning av något som vi jobbat med på kursen.

Tider: Tre grupper Måndag Kl. 17.00-18.00, kl. 18.00-19.00 eller Torsdag kl 17.00-18.00

Teater fortsättning

ålder:11-13 år Vi träffas 1 gång/vecka.

Här jobbar vi vidare med teaterövningar, gestaltnings- och rollarbete. Genom improvisationer övar vi vår spontanitet, fantasi och samarbetsförmåga.En stor del av kursen ägnas åt arbetet med en pjäs/berättelse/scener som visas i slutet av kursen.

Tider: Två grupper Tisdag kl. 17.00-18.00 eller Fredag kl. 18.00-19.00

Teater avancerad

ålder:13 -18 år Vi träffas 1 gång/vecka.

Vi fördjupar oss i improvisationer, gestaltningsarbete och teaterövningar. Vi undersöker hur text och roll hänger ihop och övar på att gestalta längre skeenden tillsammans.Kursen avslutas med ett uppspel av text eller improvisation.

Tider: Två grupper Måndag kl. 19.00-20.30 eller Onsdag kl.18.00-19.30

 

Kostnad:

Barn: 700 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Ungdom: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Vill du anmäla ditt barn till våra grupper, eller önskar mer information, dra dig inte för att kontakta oss!

Vanliga frågor kan du även få besvarade här!