Ormens styrelse och förtroendevalda 2023

Styrelsen sköter föreningens löpande verksamhet, och agerar på uppdrag av föreningens medlemmar, som väljer styrelse på årsmötet.

Om du har frågor kring Ormens verksamhet, dra dig inte för att kontakta oss! Om du vill köpa biljetter kan du göra det på webben. Har du frågor om någon föreställning ber vi dig dock att maila info@ormteatern.se.

Styrelse

Övriga förtroendevalda

Revisorer

  • Christer Blum

    revisor

  • Arne Iderfors

    revisor

  • Karin Frisk

    revisorssuppleant

Valberedning