Arbetssätt i kulturskolan

Läs om visionen och metodiken bakom våra barn- och ungdomsgrupper i teater och drama.

 

På Ormen arbetar vi med kvalitetsstyrning i alla delar av verksamheten, och när det gäller barngrupperna är detta av extra stor vikt. Här nedan kan du läsa det PM som beskriver ambitionen med barngrupperna, och sätter upp de riktlinjer som vi arbetar utifrån.

PM för drama- och teatergrupper för barn

Ormens barngrupper är en viktig del av vår verksamhet, och de ska hålla en hög pedagogisk kvalitet med målet att utveckla och stimulera barnen samt väcka och upprätthålla ett intresse för teater. Grupperna ska bygga på lust och glädje hos de deltagande barnen, och tyngdpunkten ska ligga vid processen snarare än resultatet.

Gruppernas innehåll och struktur:

 • Ämnet för barngrupperna ska vara drama och teater. Detta kan också kombineras med musik eller dans.
 • För yngre barn ska tonvikten ligga vid dramaövningar. För äldre barn ska dramaövningar ingå som en viktig del, även om tonvikten då ligger vid teater.
 • Varje grupp ska ha en ledare med dramapedagogisk kompetens, antingen förvärvad genom utbildning eller genom lärlingsskap på Ormen.
 • Barnen ska känna sig tillitsfulla och trygga i verksamheten, som ska bygga på ömsesidig respekt mellan ledare och deltagare.
 • Barnen ska ha ett stort inflytande på verksamheten, men under kompetent ledning.
 • Uppmuntran och beröm ska vara de viktigaste verktygen i arbetet.
 • Oerfarna ledare ska få stöd av erfarna ledare.
 • Rollbesättningen ska utgå från gruppen och bör inte ske i inledningen av terminen.
 • Auditioner eller andra prestationsinriktade moment ska ej användas.
 • Pjäsens eller uppspelets budskap ska vara i linje med Ormens ändamål.
 • Gruppernas storlek och övningarnas längd ska vara avpassade så att barnen får ett så bra utbyte av dem som möjligt.
 • Under terminen ska minst två möten med samtliga ledare hållas, varav ett före terminens början och ett under terminens gång. Vidare ska ett uppföljningsmöte hållas efter vårterminens slut, då hela årets verksamhet sammanfattas.
 • Större produktioner eller verksamhet som avviker från detta PM måste presenteras för och godkännas av Styrelsen.

Antal övningstillfällen:

Under varje termin ska 12 övningstillfällen hållas och ett för uppspel.

Varaktighet:

Varje övning/uppspel får inte vara längre än följande tidsgränser:

 • Mycket unga barn: 45 minuter
 • Unga barn: 1 timme
 • Äldre barn: 1,5 timme
 • Maximal varaktighet, oavsett ålder: 2 timmar (endast i undantagsfall)

Deltagarantal:

I varje barngrupp får det vara högst följande antal barn, oavsett antal ledare:

 • Unga barn: 10 personer
 • Äldre barn: 12 personer
 • Maximalt deltagarantal: 15 personer (kräver minst en assisterande ledare)

Ålderssammansättning:

Barnen bör ha ungefär samma ålder i respektive grupp. En åldersskillnad på maximalt tre år är acceptabelt.