Sommarläger 2023

Drama- och teaterläger för barn och ungdomar under sommaren 2023.

Det blir läger i år igen! Vi är glada över att kunna erbjuda fyra olika läger för barn i olika åldrar. Lägren är ett fantastiskt sätt att få prova att spela teater, utveckla sitt skådespeleri, arbeta i grupp, och självklart ha väldigt roligt och hitta nya kompisar! Lägren leds av våra erfarna drama/teaterpedagoger.

Vi erbjuder följande läger:

  • Stora teaterlägret 26-29 juni, 13-20 år, kl 10-14
  • Funkislägret, 20-23 juli, 10-12 år, kl 10-15 – för barn med funktionsvariationer och särskilda behov
  • Mellanteaterlägret 27-30 juli, 10-12 år, kl 10-15
  • Lilla teaterlägret, 7-10 augusti, 6-9 år, kl 10-14

Alla läger är gratis. Deltagarna behöver ta med sig lunch.

Anmäl ditt barn/ungdom till lägret här!

Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat, så vi ber dig att kontakta oss med en gång om ditt barn får förhinder. Om ditt barn uteblir helt eller avanmälan göras senare än 5 dagar innan lägrets början är vi tvungna att ta ut en avgift på 800 kr. Detta gäller inte vid sjukdom – läkarintyg måste då uppvisas.