Teaterladan

Vinterisolering och ombyggnad 1997-98 av Teaterladan

För att få en teaterlokal där vi kan arbeta året runt har vi nu bestämt oss för att vinterisolera en del av Teaterladan vid Rudan. Under hösten -96 ALU-anställdes en arkitekt som gjorde ritningar för bygglovet.  Tanken är att uppföra en större sal för repetition där även mindre uppsättningar kan framföras. I anslutning till denna sal skulle förråd, verkstad och administration också finnas.

Ladan den 16 juni 1998

Projektets genomförande

Sedan tidigare har kulturföreningen Ormen ett bra samarbete med länsarbetsnämnden. Vi har genom åren haft ett stort antal människor anställda på beredskapsarbeten, ALU, arbetsprövning, etc. De har upplevt Ormen som en stimulerande arbetsplats och vi har haft stor hjälp av dem i vår verksamhet. Vår plan för att kunna genomföra detta stora projekt är att ALU-anställa ett antal snickare och byggnadsarbetare. Dessa skulle, med benäget bistånd av föreningens egna medlemmar, uträtta själva arbetet.

Haninge kommuns kultur- och fritidsnämnd är informerad om det hela och ställer sig helt bakom projektet. De kan dock inte hjälpa oss ekonomiskt på grund av kommunens ansträngda ekonomi.

Sammanfattning

Om projektet genomförs samlas vår verksamhet under ett tak. Istället för att öda tid och energi på transporter och konflikter kan vi koncentrera oss på det vi är bra på, nämligen att producera teater. En annan viktig faktor i sammanhanget är att Haninge Kommun saknar en barnteaterlokal värd namnet.

Med den lösning vi nu arbetar på skulle även det problemet vara löst. Gästande grupper skulle ha tillgång till ljus och ljud i en lokal som är ämnad för teater. Våra egna produktioner skulle bli lättare och billigare att genomföra då publiken kan komma till oss istället för tvärtom. Barnen som kommer får sitta på riktiga läktare istället för på dynor på ett dammigt gymnastiksalsgolv. Om man till detta lägger den ökade turtätheten på pendeltågen (pendeltågen går fyra gånger i timmen) samt att barnen inte behöver passera några vägar från tåget till teatern, så inser man att läget nere vid Rudan är smått idealiskt vad gäller tillgänglighet. Vi får ett publikt upptagningsområde som i princip sträcker sig från Kungsängen i norr till Nynäshamn i söder.