Produktioner: Svenskt stål

Bild från föreställningen Svenskt stål. Foto: Adam Blomberg, 2007

Varför växer nationalismen?

Borgerliga ledarsidor och politiker brukar ofta säga att socialdemokraterna har ett särskilt ansvar för nationalismens framväxt. Orsaken är att det i huvudsak är gamla socialdemokratiska väljare som röstar på Sverigedemokraterna. Kanske stämmer detta påstående? Men i grunden skiljer sig inte socialdemokraternas politik nämnvärt från de borgerliga partiernas så argumentet håller inte.

I viss antinationalistisk retorik utmålas nationalister och nazister som antingen dumma eller onda. Det är enkelt att avfärda människor på det viset men det är inte särskilt klokt eller rättvist.

Det finns ingen eller liten plats för människor som inte har det så lätt för sej i dagens Sverige. Man jagar dem, förnedrar och hunsar dem. De slår tillbaka med det de kan och det verktyg dom hittar. I dagens rådande politiska klimat är ett av dessa verktyg nationalismen.