Våra drama- och teaterledare

Våra ledare är noggrant utvalda efter pedagogisk förmåga och skådespelarerfarenhet. Vi håller kontinuerligt fortbildningskurser för våra ledare så att kvalitén på vår undervisning kan hålla den nivå den gör. Klicka här för att läsa på mer om sättet vi jobbar.

Jack Dahlby

Jack har lett drama- och teatergrupper på Ormteatern sedan 2012. Han är utbildad dramapedagog vid Västerbergs FHS och även utbildad svensklärare. På Ormteatern har Jack skrivit ett flertal pjäser samt. medverkat som skådespelare och regiassistent. Jack är skådespelare/dramaturg/lärare och pedagog.

Erik Mattsson

Erik har hållit i drama- och teaterkurser på Ormteatern för både barn och ungdomar sedan 2015. Han är utbildad vid Södra Latins treåriga teaterlinje och har gått ett flertal kurser på Kulturama. På Ormteatern har Erik regisserat två pjäser samt. medverkat som regiassistent på ”Det blåser på månen”.

Saga Weitz

Saga har jobbat som dramaledare på Ormteatern sedan 2013. Hon har själv gått i Ormteaterns barn- och ungdomsgrupper sedan 2001. Saga är även utbildad ledare via STFF.

Sofie Eriksson

Sofie har jobbat som dramaledare på Ormteatern sedan våren 2017. Hon är utbildad teaterpedagog vid Örebros universitet. Sofie har även jobbat som teaterpedagog och haft grupper på Aktiv ungdom.

Norea Weitz

Norea har lett drama- och teatergrupper för barn och ungdomar sedan 2010. Hon är utbildad vid Södra Latins treåriga teaterlinje och har gått kurser hos Improvisation & Company och Calle Flygares teaterskola. Hon har även medverkat som skådespelare i ett flertal föreställningar på Ormteatern.

Magda Abrahamsson

Magda har jobbat som dramaledare på Ormteatern sedan 2016. Hon har gått Scengymnasiets treåriga teaterlinje och Kulturamas 1-åriga vux. utbildning.

Verksamhetschef, barn- och ungdomsverksamhet

Björn Sjöquistbjorn.sjoquist@ormteatern.se