Ormteatern har en lång tradition av att producera en barnteaterföreställning varje år. Oftast har målgruppen varit yngre barn i förskola och skola. Den första föreställningen sattes upp 1984 och genom åren har det blivit ett 30-tal olika föreställningar.

I år siktar vi på att skapa en interaktiv föreställning där vi rikta oss till en äldre målgrupp som tonåringar i högstadiet och gymnasiet med ett nyskrivet manus där vi kommer att ta upp och undersöka teman som relationer, utanförskap, grupptryck och missbruksproblematik kopplat till målgruppens upplevelser av den tid vi lever i.

Tanken är att det blir ett projekt på 2 år där vi kommer att skapa en föreställning som vi kan turnerar med i Haninge kommun och regionen. Vi siktar på att ha 4-6 spelperioder under de 2 åren som projektet pågår.
Med denna satsning vill vi erbjuda ett forum för diskussion och dialog där vi kan belysa och lyfta upp ungdomars upplevelser av vår samtid.

  • Manus av Jack Dahlby Green och regi av Josef Szabó. 
  • Ensemblen kommer att bestå av 3 skådespelare med ålder ca 18 till 40 år. Både män och kvinnor sökes med erfarenhet av skådespeleri och liknande projekt/produktioner.
  • Föreställning kommer att vara ca 50-60 min.
  • Repetitionerna kommer att starta i början av juni och fram till oktober med ett uppehåll i juli.
  • Vi siktar på att ha premiär i slutet av oktober med en första spelperiod under november.
  • Arvode utgår under spelperioden.

Informationsträffar på Ormteatern
Onsdag 22/5 kl 18.00
Lördag  25/5 kl 14.00

Är du intresserad eller har frågor, kontakta josef.szabo@ormteatern.se 
Meddela vilken dag du tänker komma på informationsträffen

Hälsningar!
/Josef Szabó