Om Robin in da Hood

Robin (Nina Briem)

Robin (Nina Briem)

Legenden om Robin Hood har författats och förändrats under loppet av 800 år. Vem som är den ursprunglige Robin är svårt att säga, och kanske inte heller så viktigt. Det viktiga är Robin som symbol för kampen mot maktlöshet och förtryck. När man inte orkar eller kan förändra själv kan det vara till tröst att höra om en som försökte. Detta är även vår förhoppning med vår modernisering av legenden: Robin in da Hood.

Robins fiender har genom århundradena bytt skepnad i takt med politiska svängningar. Vem skulle då vara Robins fiende idag? Vi valde att fokusera på frågor om civilkurage och ekonomiskt beroende. Civilkurage var ett hett debattämne vid den här tiden förra året då vi påbörjade manusarbetet. Lena Victorin skrev bland annat boken Take a look at dig själv där frågan hur, när

Prinsen (Magnus Jordung) och Gisbourne (Jenny Linder)

Prinsen (Magnus Jordung) och Gisbourne (Jenny Linder)

och om man är beredd att ingripa när något känns fel behandlades. Ekonomiskt beroende valde vi som tema med tanke på hur lätt vi låter skuldsätta oss idag. Banker som utger sig för att stå på de fattigas sida lockar oss att köpa det vi aldrig har råd att betala tillbaka. Skulder har blivit en handelsvara som kan säljas vidare, med förväntade värdestegringar som har visat sig utebli.

I Robin in da Hood låter vi Robinlegendens brokiga karaktärer symbolisera ekonomins, kriminalitetens och åskådarnas olika ansikten i en grovt förvriden samtid. Handlingen utspelar sig på krogen Nottingham, centralt belägen i en förort någonstans söder om Stock- holm. Krogen ägs av uppkomlingen John Leijonhjerta som lyckats ta kontroll över en hel förort genom hot och lockelser. Några väljer dock att ta avstånd från Johns regim, och lever bosatta i en husvagn i ett närbeläget industriområde utanför samhället. Men gör de något åt situationen? Inte förrän den avlagda gangstern och värdetransportrånaren Robin kommer hem till sina gamla kvarter händer det något.

Pjäsen håller ett högt tempo, och som alltid så förmedlas ett allvarligt tema bäst med en stor dos av humor!