På Kulturföreningen Ormen har vi en stor verksamhet med drama/teatergrupper för barn och ungdomar. Denna verksamhet har växt fram under lång tid, och har alltid letts av kompetenta ledare med dramapedagogisk utbildning. Grupperna har sedan starten varit mycket populära, och även om vi försöker ge alla barn plats så snart som möjligt är det idag kö till flera av grupperna.

Grupperna har elva övningstillfällen under vår- respektive höstterminen. Utöver det så avslutar grupperna med att visa upp vad de har gjort under terminen i en teaterfestival som brukar sträcka sig över en helg, oftast två dagar lördag och söndag.

Kurser hösten 2017

Dramalek
ålder: 5-7 år

Vi träffas 1 gång/vecka
Här utgår vi från den leken, men tillsammans och i organiserad form. Vi övar fantasi, spontanitet och koncentration. Vi gör enklare teaterövningar och gestaltar tillsammans: allt från miljöer, känslor, djur och olika människor.

Kursen avslutas med en redovisning av det som gjorts under kursen, kanske i form av en saga eller berättelse som gestaltas.

Tider:
Måndag kl. 17.00-18.00
eller
Onsdag kl. 17.00-18.00

Teater 1
ålder: 8-10 år

Vi träffas 1 gång/ vecka.
Vi utgår från lusten att leka tillsammans. Leken leder vidare till övningar i spontanitet, koncentration, att ge och ta emot impulser och följa varandra. Vi gör teaterövningar och enklare improvisationer.

Kursen avslutas med en redovisning i form av en gestaltning av något som vi jobbat med på kursen.

Tider:
Måndag kl. 18.00-19.00
eller
Torsdag kl 17.00-18.00

Teater fortsättning
ålder:11-13 år

Vi träffas 1 gång/vecka.
Här jobbar vi vidare med teaterövningar, gestaltnings- och rollarbete. Genom improvisationer övar vi vår spontanitet, fantasi och samarbetsförmåga.

En stor del av kursen ägnas åt arbetet med en pjäs/berättelse/scener som visas i slutet av kursen.

 

Tider:
Tisdag kl. 17.00-18.00
eller
Fredag kl. 17.00-18.00

Teater avancerad
ålder:13-15 år, 15-18 år

Vi träffas 1 gång/vecka.
Vi fördjupar oss i improvisationer, gestaltningsarbete och teaterövningar.
Vi undersöker hur text och roll hänger ihop och övar på att gestalta längre skeenden tillsammans.

Kursen avslutas med ett uppspel av text eller improvisation.

 

Tider:
15-18 år
Måndag kl. 19.00-20.30

13-15 år
Onsdag kl.18.00-19.30

NYHETER hösten2017

 

Teaterpiloterna

ålder:18-24

Vi träffas 2 gånger/vecka

och arbetar fokuserat med en uppsättning av en föreställning. Det kan vara ett färdigt manus eller något vi skapar själva tillsammans i gruppen. Tanken är att fördjupa arbetet med roll, text och gestaltning och ha en grundlig process mot ett tydligt mål. 

Kursen avslutas med ett flertal föreställningar.

Tider:

Onsdag kl. 19.30-21.00

Fredag kl. 18.00-19.30

Teaterkurs för föräldrar.

Nyfiken på teater?

För att få en större förståelse för vad era barn och ungdomar sysslar med på våra kurser så erbjuder vi nu en introduktionskurs i teater. Vi träffas samtidigt som barn-kurserna.

Hur fungerar teater? Hur arbetar man med text? Vilka moment ingår i en teateruppsättning? Kursen anpassas efter deltagarnas önskemål och blandar föreläsningar med praktiska prova-på övningar och avslutas på teaterfestivalen…

Tider:  1gång/vecka

Måndag 17.00-18.00

Onsdag 17.00-18.00

Torsdag 17.00-18.00

Kostnad:

Barn: 700 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Ungdom: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Teaterpiloterna: 1800:- 

Föräldrakurs: 600:-

Vill du anmäla ditt barn till våra grupper, eller önskar mer information, dra dig inte för att kontakta oss!

Vanliga frågor kan du även få besvarade här!

Sommarläger

I flera år har vi erbjudit barn och ungdomar teaterläger på sommaren. I år öppnar vi upp för anmälningar den 8 maj. 

Läs mer här

Våra ledare

Våra ledare är noggrant utvalda efter pedagogisk förmåga och skådespelarerfarenhet. Vi håller kontinuerligt fortbildningskurser för våra ledare så att kvalitén på vår undervisning kan hålla den nivå den gör. Klicka här för att läsa på mer om sättet vi jobbar. 

Jack Dahlby

Jack har lett drama- och teatergrupper på Ormteatern sedan 2012. Han är utbildad dramapedagog vid Västerbergs FHS och även utbildad svensklärare. På Ormteatern har Jack skrivit ett flertal pjäser samt. medverkat som skådespelare och regiassistent. Jack är skådespelare/dramaturg/lärare och pedagog. 

Erik Mattsson

Erik har hållit i drama- och teaterkurser på Ormteatern för både barn och ungdomar sedan 2015. Han är utbildad vid Södra Latins treåriga teaterlinje och har gått ett flertal kurser på Kulturama. På Ormteatern har Erik regisserat två pjäser samt. medverkat som regiassistent på ”Det blåser på månen”. 

Saga Weitz

Saga har jobbat som dramaledare på Ormteatern sedan 2013. Hon har själv gått i Ormteaterns barn- och ungdomsgrupper sedan 2001. Saga är även utbildad ledare via STFF.

Sofie Eriksson

Sofie har jobbat som dramaledare på Ormteatern sedan våren 2017. Hon är utbildad teaterpedagog vid Örebros universitet. Sofie har även jobbat som teaterpedagog och haft grupper på Aktiv ungdom.

Norea Weitz

Norea har lett drama- och teatergrupper för barn och ungdomar sedan 2010. Hon är utbildad vid Södra Latins treåriga teaterlinje och har gått kurser hos Improvisation & Company och Calle Flygares teaterskola. Hon har även medverkat som skådespelare i ett flertal föreställningar på Ormteatern.

Magda Abrahamsson

Magda har jobbat som dramaledare på Ormteatern sedan 2016. Hon har gått Scengymnasiets treåriga teaterlinje och Kulturamas 1-åriga vux. utbildning.

 

Verksamhetschef, barn- och ungdomsverksamhet

Björn Sjöquistbjorn.sjoquist@ormteatern.se