Barn- och ungdomsgrupper i drama och teater

Ormteatern är en del av Kulturskolan – här hittar du allt om våra barn- och ungdomsgrupper.

På Kulturföreningen Ormen har vi en stor verksamhet med drama/teatergrupper för barn och ungdomar. Denna verksamhet har växt fram under lång tid, och har alltid letts av kompetenta ledare med dramapedagogisk utbildning. Grupperna har sedan starten varit mycket populära, och även om vi försöker ge alla barn plats så snart som möjligt är det idag kö till flera av grupperna. Vi tar in nya deltagare i mån av plats och utifrån det datum anmälan gjordes, men främst i början av terminen. Grupperna träffas en gång i veckan för sammanlagt tolv övningstillfällen under vår- respektive höstterminen. Utöver det så avslutar grupperna med att visa upp vad de har gjort under terminen i en teaterfestival som brukar sträcka sig över en helg, oftast två dagar lördag och söndag.

 

Vårterminen 2020 börjar vecka 6. Här nedan presenteras de kurser vi erbjuder. Eventuella ändringar kan tillkomma under december månad. Håll utkik här!

 

Dramalek

 

Målgrupp: 5-8 år, passar nybörjare och den som gått en eller ett par terminer.

 

Här utgår vi från den leken, men tillsammans och i organiserad form. Vi övar fantasi, spontanitet och koncentration. Vi gör enklare teaterövningar och gestaltar tillsammans: allt från miljöer, känslor, djur och olika människor.Kursen avslutas med en redovisning av det som gjorts under kursen, kanske i form av en saga eller berättelse som gestaltas.

 

Tider: Lördag 11.00-11.45 (5-7 år), lördag 12.00-12.45 (6-8 år)

 

 

 

Teater 1

 

Målgrupp: 8-14 år, för dig som är under 10 år och spelat teater innan, och dig 10-14 år som inte spelat teater innan, eller spelat en till två terminer.

 

Vi utgår från lusten att leka tillsammans. Leken leder vidare till övningar i spontanitet, koncentration, att ge och ta emot impulser och följa varandra. Vi gör teaterövningar och enklare improvisationer.Kursen avslutas med en redovisning i form av en gestaltning av något som vi jobbat med på kursen.

 

Tider: Måndag 16.00-17.00 (10-12 år), måndag 17.15-18.15 (8-10 år), måndag 18.30-19.30 (12-14 år)

 

Det finns platser på måndagar 16.00-17.00!

 

 

 

Teater 2

 

Målgrupp: 10-14 år, för dig som har spelat teater minst två terminer och för dig 15-18 år som vill börja spela teater eller spelat i under två år.

 

Här jobbar vi vidare med teaterövningar, gestaltnings- och rollarbete. Genom impovisationer övar vi vår spontanitet, fantasi och samarbetsförmåga.En stor del av kursen ägnas åt arbetet med en pjäs/berättelse/scener som visas i slutet av kursen.

 

Tider: Onsdag 17.15-18.15 (10-12 år), onsdag 18.30-19.30 (12-14 år)

 

 

 

Teater 3

 

Målgrupp:13 -18 år, för dig som spelat teater i minst två år.

 

Vi fördjupar oss i improvisationer, gestaltningsarbete och teaterövningar. Vi undersöker hur text och roll hänger ihop och övar på att gestalta längre skeenden tillsammans.Kursen avslutas med ett uppspel av text eller improvisation.

 

Tider: Lördag 13.00-14.30 (13-16 år), måndag 19.45-21.15

 

 

Kostnad:

 

Dramalek: 700 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

 

Teater 1 och 2: 750 kr/termin (exkl. medlemsavgift 50 kr/år)

 

Teater 3: 900 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

 

Vill du anmäla ditt barn till våra grupper, eller önskar mer information, dra dig inte för att kontakta oss!

 

Vanliga frågor kan du även få besvarade här!