Barn- och ungdomsgrupper – drama och teater

På Kulturföreningen Ormen har vi en stor verksamhet med drama/teatergrupper för barn och ungdomar. Denna verksamhet har växt fram under lång tid, och har alltid letts av kompetenta ledare med dramapedagogisk utbildning. Grupperna har sedan starten varit mycket populära, och även om vi försöker ge alla barn plats så snart som möjligt är det idag kö till flera av grupperna.

Grupperna har elva övningstillfällen under vår- respektive höstterminen. Utöver det så avslutar grupperna med att visa upp vad de har gjort under terminen i en teaterfestival som brukar sträcka sig över en helg, oftast två dagar lördag och söndag.

Kurser hösten 2017

Dramalek
ålder: 5-7 årVi träffas 1 gång/vecka
Här utgår vi från den leken, men tillsammans och i organiserad form. Vi övar fantasi, spontanitet och koncentration. Vi gör enklare teaterövningar och gestaltar tillsammans: allt från miljöer, känslor, djur och olika människor.Kursen avslutas med en redovisning av det som gjorts under kursen, kanske i form av en saga eller berättelse som gestaltas.Tider:
Måndag kl. 17.00-18.00
eller
Onsdag kl. 17.00-18.00
Teater 1
ålder: 8-10 årVi träffas 1 gång/ vecka.
Vi utgår från lusten att leka tillsammans. Leken leder vidare till övningar i spontanitet, koncentration, att ge och ta emot impulser och följa varandra. Vi gör teaterövningar och enklare improvisationer.Kursen avslutas med en redovisning i form av en gestaltning av något som vi jobbat med på kursen.Tider:
Måndag kl. 18.00-19.00
eller
Torsdag kl 17.00-18.00
Teater fortsättning
ålder:11-13 årVi träffas 1 gång/vecka.
Här jobbar vi vidare med teaterövningar, gestaltnings- och rollarbete. Genom improvisationer övar vi vår spontanitet, fantasi och samarbetsförmåga.En stor del av kursen ägnas åt arbetet med en pjäs/berättelse/scener som visas i slutet av kursen. 

Tider:
Tisdag kl. 17.00-18.00
eller
Fredag kl. 17.00-18.00

Teater avancerad
ålder:13-15 år, 15-18 årVi träffas 1 gång/vecka.
Vi fördjupar oss i improvisationer, gestaltningsarbete och teaterövningar.
Vi undersöker hur text och roll hänger ihop och övar på att gestalta längre skeenden tillsammans.Kursen avslutas med ett uppspel av text eller improvisation. 

Tider:
15-18 år
Måndag kl. 19.00-20.30

13-15 år
Onsdag kl.18.00-19.30

NYHETER hösten2017

 

Teaterpiloterna

ålder:18-24

Vi träffas 2 gånger/vecka

och arbetar fokuserat med en uppsättning av en föreställning. Det kan vara ett färdigt manus eller något vi skapar själva tillsammans i gruppen. Tanken är att fördjupa arbetet med roll, text och gestaltning och ha en grundlig process mot ett tydligt mål.

Kursen avslutas med ett flertal föreställningar.

Tider:

Onsdag kl. 19.30-21.00

Fredag kl. 18.00-19.30

Teaterkurs för föräldrar.

Nyfiken på teater?

För att få en större förståelse för vad era barn och ungdomar sysslar med på våra kurser så erbjuder vi nu en introduktionskurs i teater. Vi träffas samtidigt som barn-kurserna.

Hur fungerar teater? Hur arbetar man med text? Vilka moment ingår i en teateruppsättning? Kursen anpassas efter deltagarnas önskemål och blandar föreläsningar med praktiska prova-på övningar och avslutas på teaterfestivalen…

Tider:  1gång/vecka

Måndag 17.00-18.00

Onsdag 17.00-18.00

Torsdag 17.00-18.00

Kostnad:

Barn: 700 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Ungdom: 800 kr/termin (exkl. medlemsavgift på 50 kr/år)

Teaterpiloterna: 1800:-

Föräldrakurs: 600:-

Vill du anmäla ditt barn till våra grupper, eller önskar mer information, dra dig inte för att kontakta oss!

Vanliga frågor kan du även få besvarade här!