En produktion tar form

Några ord om scenografin

Scenografins båda delar, förgrundens perspektivkonstruktioner och bakgrundens monumentala halvtransparenta stadscollage, samverkar i en schematisk, rå tolkning av platsen. Den strama formen och återhållna paletten öppnar för en mångsidig användning av scenrummets olika element samt lämnar utrymme för livemusik och en färgstark ljussättning.                                                           

Vi rör oss mellan det allmänna och det specifika.
Vi är var som helst och samtidigt 
just här och nu, i Haninge. 

Jonas Johansson – scenograf

Om ljussättningen i Nik och Aisha

Nik och Aisha utspelas på ett antal olika platser; på gatan i förorten, i second hand-butiken, på Bens café, hemma hos Aisha, i industriområdet. Det är platser som är bekanta för oss, men som också har en stor laddning och inneboende dramatik. Med ljussättningen vill jag skapa dessa platser, låta scenografin spela ut och betona den våldsamma kraft som ligger under ytan i föreställningen.

Verktygen är färger – det gula ljuset från förortens lågtrycksnatrium, det varma och ombonade ljuset i klädbutiken, det kalla och kontrastrika ljuset i industriområdet – och riktningar. Min vision är att ljuset inte endast ska belysa, utan också mejsla ut, ge djup, och förstärka de känslor som skådespelarna förmedlar.

Adam Blomberg – ljusdesigner